NIEUWS

[2009-05-11]
REACH in het kort

Wat is REACH ?

REACH is een nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. De kern van de verordening is dat een bedrijf dat chemische stoffen produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten in principe van al die stoffen de risico's moet kennen, maatregelen moet aangeven om die risico's te beheersen, en die maatregelen in het eigen bedrijf ook moet doorvoeren. Als gevolg van REACH komt de verantwoordelijkheid voor een adequate risicobeheersing van chemische stoffen bij het bedrijfsleven te liggen.

Waarom REACH ?

Het doel van REACH is bij productie en gebruik van stoffen een hoog veiligheidsniveau voor mens en milieu te waarborgen, terwijl het concurrentiepotentieel van de industrie in stand blijft of zelfs wordt verbeterd. Om dat te bereiken moet er meer informatie over bestaande stoffen beschikbaar komen en de communicatie over de stoffen verbeteren in de keten van producent tot en met de eindgebruiker (zowel “downstream” als “upstream”). Van veel chemische stoffen op de Europese markt zijn namelijk onvoldoende gegevens beschikbaar over schadelijkheid en risico's. REACH moet ervoor zorgen dat ondernemingen op basis van informatie over eigenschappen, gebruik en blootstelling de risico's van stoffen in kaart brengen. Ook moeten ze zelf maatregelen nemen als dat nodig is en maatregelen aan hun afnemers aanbevelen.

Verplichtingen NKC

  • onze leveranciers informeren over gebruik van de chemische stoffen;
  • waarborgen dat ons eigen gebruik binnen het blootstellingscenario valt;
  • de op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) vermelde operationele voorwaarden en risicobeheersmaatregelen toepassen;
  • alle blootstellingsscenario's met behulp van veiligheidsinformatieblad doorgeven aan onze klanten.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.reach-helpdesk.nl

Het laatste NKC-nieuws:

[2010-06-23]
Certifaten ISO 9001 en 14001 verlengd
[2009-05-11]
REACH in het kort
[2009-05-07]
GHS in het kort
[2009-05-06]
Website NKC on-line
terug naar nieuwsoverzicht