NIEUWS

[2009-05-07]
GHS in het kort

Wat is GHS ?

Het Globally Harmonised System for the classification and labelling of chemicals van de Verenigde Naties (VN-GHS) is in 2002 door de VN vastgesteld. De lidstaten hebben de Europese Commissie gevraagd om de VN-afspraken om te zetten in bindende Europese regelgeving over de indeling en etikettering voor de levering en het gebruik van chemische stoffen en mengsels. Met de nieuwe verordening EU-GHS (EG nr 1272/2008) wordt VN-GHS in de Europese wetgeving verankerd. EU-GHS bevat ook onderdelen van de Stoffenrichtlijn (67/548/EEG) en Preparatenrichtlijn (1999/45/EG). Eén van de doelstellingen van EU-GHS is Europese harmonisatie van regelgeving voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. De uniforme regels moeten ertoe leiden dat leveranciers van chemische stoffen en mengsels de gevaren daarvan op de juiste manier kunnen identificeren en communiceren. De verordening is op 20 januari 2009 in werking getreden.

Gevolgen

Door EU-GHS verandert de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels. Er zijn andere criteria voor de indeling (classificatie) van stoffen en mengsels op basis van hun gevaarseigenschappen. Ook verdwijnen met de invoering van EU-GHS de huidige oranje pictogrammen en de R- en S-zinnen (meer bekend als Wms-etikettering). In plaats daarvan komen nieuwe pictogrammen (een wit vierkant met een rode rand, staand op de punt), H-zinnen, EUH-zinnen, P-zinnen en signaalwoorden (“gevaar” en “waarschuwing”). Het gevolg van de invoering van EU-GHS is dat leveranciers van chemische stoffen en mengsels deze opnieuw moeten indelen, etiketteren en verpakken volgens de nieuwe eisen. Bedrijven die stoffen op de markt brengen hebben daarvoor tot uiterlijk 1 december 2010 de tijd. Voor mengsels loopt de termijn tot 1 juni 2015. De bepalingen van EU-GHS treden dus geleidelijk aan in werking.

NKC en GHS

Voor leveranciers van mengsels, zoals NKC, geldt dat zij vanaf 20 januari 2009 vrijwillig EU-GHS kunnen gebruiken. In dat geval zijn de bepalingen over etiketteren en verpakken van de Preparatenrichtlijn (1999/45/EG) niet meer van toepassing. Let wel, tot 1 juni 2015 moeten naast de indeling volgens EU-GHS mengsels blijven ingedeeld conform de Preparatenrichtlijn. Vanaf 1 juni 2015 is NKC verplicht de nieuwe regels toe te passen. Voor mengsels geleverd voor 1 juni 2015 geldt tot 1 juni 2017 een vrijstelling van de verplichting voor etikettering en verpakken.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.ghs-helpdesk.nl

Het laatste NKC-nieuws:

[2010-06-23]
Certifaten ISO 9001 en 14001 verlengd
[2009-05-11]
REACH in het kort
[2009-05-07]
GHS in het kort
[2009-05-06]
Website NKC on-line
terug naar nieuwsoverzicht