GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruik website

Door het benaderen, gebruik en/of downloaden van de informatie op de website van Nederlandse Kunststoffen Chemie B.V. verklaart u zich akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden:

Hoewel Nederlandse Kunststoffen Chemie B.V. (hierna te noemen „NKC“ of „wij“) zich inspant om de op de website gepubliceerde informatie zo juist en volledig mogelijk te laten zijn, kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid niet worden gegarandeerd. NKC aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op de website verstrekte informatie.

Zonder voorafgaande waarschuwing kan NKC op elk gewenst moment aanpassingen en wijzigingen aanbrengen op de website. NKC kan niet aansprakelijk worden gesteld om informatie op de website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

Het is niet mogelijk om rechten te ontlenen aan de website van NKC.

Toegang website

NKC aanvaart geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Ook kan NKC niet garanderen dat deze website of de servers waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij zijn van virussen. Eventuele verwijzingen naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere websites staat niet onder controle van NKC en wordt dan ook niet onderschreven.

Het is niet toegestaan de website van NKC te framen.

Intellectueel eigendom

Deze website en de inhoud en lay-out van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's, data en broncode en/of andere materialen eigendom van NKC.

Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van NKC.

Zonder voorafgaande toestemming van NKC is het wel toegestaan:

  • Materialen, uitgezonderd de broncode, te printen of te downloaden voor niet-commerciele, informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt.
  • Materialen, uitgezonderd de broncode, te reproduceren, met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

Aanvullende bepalingen

In geval van verkooptransacties zijn tevens onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.